شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

آشنایی با تجهیزات هوشمند سازی مدارس آشنایی با تجهیزات هوشمند سازی مدارس

هوشمند سازی مدارس هم مانند هر نوه هوشمند سازی دیگری مانند خانه هوشمند یا ساختمان هوشمند نیاز به تجهیزات و وسایل هوشمندی دارد که به کمک آنها بتوانیم اهداف آموزشی و یادگیری هوشمند را اجرا کنیم .تجهیزات هوشمند هر روز در حال افزایش و به روز رسانی هستند اما در مورد مهمترین تجهیزات هوشمند مدارس میتوان به این موارد اشاره کرد :

-برد هوشمند یا وایت برد هوشمند

-پرده نمایش ویدئو پروژکتور

-کیت هوشمند یا کیت هوشمند ساز یا کیت برد هوشمند

-لب تاپ و کامپیوتر شخصی برای هر دانش آموز

-قلم هوشمند

-دستگاه حضور و غیاب هوشمند

-نرم افزار های آموزشی

برچسب‌ها:, ,