شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

اجزای دزدگیر اماکن اجزای دزدگیر اماکن

دزدگیر شامل اجزای متعددی است که در هز مکان متناسب با آن انتخاب و نصب میشوند

-چشمی ها

-دستگاه مرکزی

-بلندگو

-باطری بک آپ

-ریموت ها

-پیزو

-تلفن کننده

-چشمی ها : انواع مختلفی دارند که چشم های مادون قرمز یکی از رایجترین آنهاست .

این چشم ها فضای مقابل خود را با اشعه مادون قرمز تحت نظر میگیرند چنانچه حرکتی اتفاق بیفتد رله داخل چشم ،برای چند ثانیه قطع میشود و سیستم مرکزی آزیر را به صدا در می آورد .

دستگاه مرکزی : تمام عملکرد اجزای سیستم را کنترل می کند و فرامین لازم را راسال میکند .

بلندگو : در واقع همان قطعه ای است که صدای آژیر از آن پخش میشود .

باطری بک آپ : در زمان قطع برق ،سیستم از آن استفاده میکند . این باطری های ۱۲ ولتی از نوع خشک و نیکل -کادمیم هستند که توسط دستگاه مرکزی دزدگیر شارژ میشوند .

ریموت ها : یک فرستنده رادیویی دیجیتالی است که فرمان روشن و خاموش کردن دزدگیر و بعضی فرامین دیگر را میتوان با آن ارسال کرد .

پیزو : آژیر ۱۲ ولتی کوچکی است (اندازه یک استکان )که داخل دستگاه مرکزی دزدگیر نصب میشود .

تلفن کننده : دستگاهی است که تعدادی شماره تلفن دلخواه به آن میدهید تا زمانی که آژیر دزدگیر به صدا در آمد .دستگاه با آن شماره ها تماس گرفته و صدای آژیر یا در بعضی مدلها صدای ضبط شده خودتان را پخش میکند .

به سیستم های دزدگیر میتوان سنسورهای دیگری از جمله سنسور نشت کاز ،سنسور اعلام حریق و … را نیز متصل کرد .

برچسب‌ها: