شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

استانداردهای جهانی پخش تصاویر استانداردهای جهانی پخش تصاویر

استانداردهای جهانی پخش تصاویر SECAM ، NTSC ، PAL

در دنیای تلویزیون های آنالوگ سه استاندارد اصلی تعریف شده ،که متاسفانه هیچ کدام با یکدیگر سازگاری ندارند .وجود این ناهماهنگی برای این استاندارد ها به این دلیل است که اساسا اختراع تلویزیون در زمان و مکان های مختلفی در دنیا صورت گرفت و بنابراین سعی هر کشور در تعریف استانداردی مختص به خود بوده است .استانداردهای اصلی به شرح زیر هستند :

NTSC (National Television  System Committee )

از لحاظ تکنیکی این استاندارد بانرخ ۳۰ فریم در هر ثانیه تعریف شده که هر فریم شامل ۵۲۵ (LINE ) خط می شود که چینش تصویر در هر فریم به صورت ترکیبی از خطوط زوج و فرد است .

از این استاندارد در شمال و مرکز آمریکا ،ژاپن ،کانادا ،مکزیک و … استفاده می شود البته لازم به ذکر است کهه در ایالات متحده ی آمریکا از سال ۲۰۰۹ به بعد از استاندارد ATSC استفاده می شود .

PAL (Phase Alteration Line )

این استاندارد از رزولوشن افقی بالاتری نسبت به NTSC پشتیبانی کرده ( ۶۲۵ Line (خط ) در هر فریم ) اما در مقابل از نرخ فریم پایین تری برخوردار است (۲۵ فریم در هر ثانیه ) .از این استاندارد بیشتر در کشورهای اروپائی ،خاورمیانه ،جنوب آمریکا و بخش هایی از آفریقا استفاده می شود .

ایران در ابتدا از استاندارد SECAM پشتیبانی کرده و در سال ۱۹۹۸ به سیستم PAL تغییر پیدا کرد .

Secam( System Electronic Pour Couleur Avec Memoire )

این استاندارد از لحاظ تعداد خطوط در هر فریم و تعداد فریم در هر ثانیه بسیار شبیه به سیستم PAL است و تفاوت آنها تنها در کدگذاری رنگ است .از این استاندارد در کشورهای روسیه ،فرانسه و بخشی هایی از آفریقا و اروپای شرقی استفاده می شود .

برچسب‌ها:,