شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

انواع سنسور ها و چشم های دزدگیر انواع سنسور ها و چشم های دزدگیر

چشم الکترونیک های حساس به حرکت motion detector به چند دسته اصلی تقسیم میشوند :

این نوع چشم الکترونیک هر نوع حرکتی را شناسایی کرده و به دستگاه مرکزی اعلام کرده و سیستم حفاظتی را به کار میاندازد .

چشم های الکترونیک حساس به وزن :

این نوع از چشم های الکترونیک در صورت شناسایی هر نوع حرکتی آن شی ،جسم یا موجود را تحلیل میکند و بر اساس وزن آن تشخیص میدهد که جسم مورد نظر و یا موجود مورد نظر انسان و یا حیوان خانگی یا حیوان موذی است در صورتی که موجودی که چشم الکترونیک را تحریک میکند انسان نباشد به دستگاه مرکزی اعلام نمیکند .

چشم الکترونیک حساس به وزن تا ۱۵ کیلوگرم

 

البته این نوع چشم الکترونیک مدل های متنوعی دارند حساس تا ۵ کیلوگرم حساس تا ۱۵ کیلوگرمتا ۴۵ کیلو که هر کدام از ان ها در موارد و مکان های خاصی مورد استفاده قرار میگیرد و برد این چشم ها معمولا تا ۱۵ متر میباشد .

چشم الکترونیک حساس به وزن تا ۴۵ کیلو گرم

این چشم ها با بررسی وزن و نوع حرکت تشخیص داده و یا با زاویه ای که ایجاد میکنند حیوانات خانگی را از انسان تشخیص میدهند .

چشم های الکترونیک خطی :

مکانیزم این چشم های الکترونیک به این صورت است که یک باریکه ای را ایجاد کرده و در صورت مشاهده ی حرکت در این باریکه چشم الکترونیک تحریک میشود و به دستگاه مرکزی اعلام میکند . البته سنسور هایی دیگر نیز وجود دارند که این عملکرد را دارند .

چشم الکترونیک بیسیم :

این چشم های الکترونیک دیگر نیاز به سیم کشی تا دستگاه مرکزی ندارند و به صورت رادیویی به دستگاهمرکزی نتصل شده و دارای باطری داخلی قابل تعویض میباشد .

سنسورهای حساس به ضربه :

این نوع از سنسور ها با اتصال به شیشه دیوار و یا کف زمین در صورت وارد کردن ضربه (که برای شکستن شیشه یا کندن زمین یا حتی سوراخ کردن دیوار )این سنسور آن را تشخیص داده و به سیستم حفاظتی اعلام کرده و آن را فعال میکند .

سنسورهای مگنتی :

این نوع از سنسور ها به صورت جفت میباشند و یک عدد از آن ها به درب و یا پنجره وصل شده و جفت دیگر به چارچوب . در صورتی که این دو از هم فاصله بگیرند به دستگاه دزدگیر مرکزی اعلام کرده و سیستم فعال میشود .

برچسب‌ها: