شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

تفاوت رزولوشن های ۱۰۸۰P و ۱۰۸۰N تفاوت رزولوشن های ۱۰۸۰P و ۱۰۸۰N

به طور کلی بحث تفاوت رزولوشن های ۱۰۸۰P و ۱۰۸۰N مربوط به تعداد پیکسل های مرتبط با تصویر می باشد .

تعداد پیکسل های ۱۰۸۰P و ۱۰۸۰N

در رزولوشن ۱۰۸۰P تعداد پیکسل های عمودی تصویر ۱۰۸۰ و تعداد پیکسل های افقی تصویر ۱۹۲۰ عدد می باشد .(۱۰۸۰*۱۹۲۰ )

در رزولوشن ۱۰۸۰N تعداد پیکسل های عمودی تصویر ۹۶۰ و تعداد پیکسل های افقی تصویر ۱۰۸۰ عدد می باشد .(۹۶۰*۱۰۸۰ )

رزولوشن Full HD کدام است ؟

رزولوشن Full HD در واقع همان ۱۰۸۰P است .

لیست تفاوت های ۱۰۸۰P و ۱۰۸۰N

۱-در ۱۰۸۰P رزولوشن ۱۰۸۰*۱۹۲۰ و در ۱۰۸۰N رزولوشن ۹۶۰*۱۰۸۰ می باشد .

۲-نسبت تصویر در ۱۰۸۰P برابر ۱۶:۹ است و نسبت تصویر در ۱۰۸۰N برابر ۹:۸ است یعنی به عبارت دیگر رزولوشن ۱۰۸۰P دارای تصویر WIDE و عریض و ۱۰۸۰N دارای تصویر مربعی است .

برچسب‌ها:, ,