شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

جشنواره قربان تا غدیر جشنواره قربان تا غدیر

خرید ویژگی های اضافه تر از نرم افزار با تخفیف ویژه

به مناسبت این اعیاد فرخنده از روز چهارشنبه ۳۱/۵/۹۷ لغایت جمعه ۹/۶/۹۷ کلیه امکانات و قابلیت های افزونه نرم افزار های پرنس و زعفران را میتوانید با تخفیف خریداری نمایید . اگر نرم افزار شما آپدیت به آخرین ورژن باشد .(پرنس ورژن ۵ و زعفران ۴ ) شامل ۶۰% تخفیف خرید فیچر خواهد شد و چنانچه ورژن های قبل تر باشد شامل ۳۰% تخفیف میشود .