شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

دزدگیر فروشگاهی برای فروشگاه استیجاری می خواهید ؟ دزدگیر فروشگاهی برای فروشگاه استیجاری می خواهید ؟

مستاجرها به این دلیل که ،محل فروشگاه خود را تغییر می دهند برای خرید گیت فروشگاهی باید به نکات مهم این مقاله توجه داشته باشند .

گیت فروشگاهی باید شرایط زیر را داشته باشد :

۱- بتواند درب های با عرض بزرگ را پوشش دهد .

۲- بتواند در کنار گیت های هم جوار خود کار کند .

۳-توانایی تفکیک امواج تگ را از امواج نویز داشته باشد .

۴- نصب آن ساده باشد .

تغییر محل فروشگاه به معنای :

الف ) تغییر اندازه درب خروجی

ب) همسایه شدن با فروشگاههای جدید مجهز به گیت فروشگاهی

ج) تغییر شرایط محیطی به لحاظ الکترومغناطیسی

د)نیاز به نصب مجدد گیت فروشگاهی می باشد .

توجه داشته باشید اگر شما مستاجر هستید هرگز گیت فروشگاهی تک آنتن نخرید زیرا برای پوشش درب هایی با اندازه بزرگتر از ۱۲۰ سانتی متر مناسب نمی باشند و حتما از سیستم دو آنتن استفاده کنید زیرا قادر به پوشش دهی درب هایی تا اندازه ۲۴۰ تا ۳۰۰ سانتی متر می باشند .

با تغییر محیط فروشگاه ممکن است با فروشگاهی همسایه شوید که دارای گیت هم فرکانس با گیت شما باشد پس باید گیتی تهیه کنید که در حضور گیت های هم فرکانس بدرستی کار کرده و دچار مشکل نشود .

سیستم روشنایی فروشگاه ،کولر گازی ،درب برقی ،تابلو روان تبلیغاتی ،کنتور برق و … بر روی اگثر گیت های فروشگاهی تاثیر گذار است ،لذا گیت فروشگاهی که تهیه می کنید باید قادر باشد در کنار این تجهیزات برقی به درستی کار کند . همچنین باز کردن گیت فروشگاهی از محل قبلی و نصب آن در محل جدید باید بسیار آسان باشد .

برچسب‌ها: