شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

دستگاه سانترال کم ظرفیت دستگاه سانترال کم ظرفیت

این دسته برای کسب و کارهای کوچک و متوسط طراحی شده اند طوری که میتوان نیازهای یک اداره یا یک شرکت متوسط را به شکل کامل و مناسب پوشش دهد ، و تا ظرفیت ۲۴ خط داخلی و ۸ خط شهری قابل افزایش هستند . این دستگاه ها با توجه به امکانات و ویژگی های بسیار متنوع و بلقوه خود میتوانند گزینه مناسبی برای سامان دهی به تماس های ورودی و داخلی و حتی کنترل آنها میباشند ، دستگاههای کم ظرفیت علارقم قیمت بسیار مناسب بخش عظیمی از امکانات دستگاههای پیشرفته موجود در بازار را فراهم میکنند و  آنها نسبت به محیط کار و نیاز اختصاصی شما قابل برنامه ریزی و ارتقا میباشد تا نهایت لذت را از محیط کار خود ببرید .برخی ویژگی ها و امکانات این دستگاه ها که حتی بیشتر کاربران هم از ان اطلاع ندارند عبارتند از :

-واحد پذیرش خودکار ۳ مرحله ای با راهنمای صوتی

-پیغام گیر ( BV )

-نمایشگر CALLER ID روی تلفن تک خط و تلفن سانترال آنالوگ

-تغییر پذیری آسان و متنوع

-مدیریت تماس کار آمد که خود شامل مزایای زیر است :

بهبود وجهه شرکت

بی پاسخ نماندن تماس های کاری مهم

کاهش حجم کار اپراتور

-حالت روز /شب /ناهار

-آیفون ،درب بازکن و زنگ درب

-تماس  اضطراری

-کنترل اتاق (مانیتور )

-گروه داخلی

-انتخاب صدای زنگ

-پیام انتظار

-مدیریت هزینه

-گزارش وضعیت تماس ها

-وارد کردن کد حسابداری

-قفل الکترونیکی خط داخلی

-محدودیت زمان تماس

-برنامه ریزی آسان ،تعمیر و نگهداری راحت

-انتقال تماس /مزاحم نشوید

-شماره گیری خودکار /ذخیره

-پاسخگویی خودکار /قطع موقت صدا

 

 

برچسب‌ها: