شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

دوربین های مداربسته

16 کاناله ۲ مگاپیکسلی

4 و ۸ کاناله فنیکس ۴ مگاپیسلی

 

8 کاناله ۲ مگاپیکسلی

 

8 کاناله ۴ مگاپیکسلی

 

8 کاناله ۲ مگاپیکسلی

 

4 کاناله ۲ مگاپیکسلی

 

4 کاناله ۲ مگاپیکسلی