شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

رول کاغذ حرارتی چیست رول کاغذ حرارتی چیست

رول کاغذ حرارتی از اسمش معلومه کاغذی هست که حرارتی در اثر حرارت صندوق فروشگاهی یا فیش پرینتر روی کاغذ چاپ می کند و در فروشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد .کاغذ های حرارتی ، کاغذ های رولی با کیفیت عالی و با عرض ۸۰ میلیمتر می باشند و به طور خاص جهت تکنولوژیهای چاپ حرارتی تولید می شوند .نوع چاپ بر روی این کاغذ ها ، بسیار با کیفیت است . در حقیقت مواد تشکیل دهنده کاغذ ، طوری هستند که در مواجهه با حرارت ساطع شده از هد پرینتر ، فعل و انفعالات شیمیایی مخصوصی انجام می دهند که باعث چاپ بر روی آنها می شود و در حقیقت به نوعی سوخته می شوند .در واقع ، این کاغذ ها زمانی که در معرض حرارت قرار می گیرند از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می دهند .سطح این کاغذ ها ، با یک ترکیب شیمیایی شامل نوعی رنگ و اسید مخصوصی پوشانیده شده است که پس از مواجه با حرارت ،رنگ و اسید موجود در سطح کاغذ با هم واکنش داده و اثری رنگی را به وجود می آورند که معمولا این رنگ سیاه می باشد . ولی گاهی می توانند رنگ آبی یا قرمز نیز ایجاد کند که این بستگی به ترکیبات اندوده شدهبر روی کاغذ حرارتی خواهد داشت .زمانی که کاغذ چاپ شده در معرض اشعه UV ، آب ،روغن ،نفت ، مواد چرب و مواردی از این قبیل قرار گیرد ،چاپ روی آنها مح خواهد شد .جهت مراقبت بهتر از این نوع کاغذ ها ، باید موارد زیر را رعایت نمود :

جلوگیری از مواجهه با اشعه UV ، آب ،روغن ،نفت ،مواد چرب و …

جلوگیری از مواجهه با حرارت مستقیم و زیاد

نگهداری کاغذ های فوق در محلی خشک و سرد

چند نوع رول کاغذ حرارتی داریم

رول کاغذ حرارتی بر سه نوع تقسیم میشوند .

۱-رول کاغذ حرارتی فیش پرینتر

۲-رول کاغذ حرارتی صندوق فروشگاهی

۳-رول کاغذ حرارتی آزمایشگاهی

برچسب‌ها: