شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

سانترال تحت شبکه سانترال تحت شبکه

سانترال تحت شبکه

جدید ترین نوع سانترال ها ،سانترال های تحت شبکه یا IP هستند .این سرورهای تلفنی یا به اصطلاح IP-PBX بسیار انعطاف پذیر بوده و حداکثر استفاده را می توان از این سیستم ها برد .سانترال با استفاده از مراکز تلفنی تحت شبکه تماس های تلفنی و خدمات دیگر مربوط به مراکز تلفنی بر روی بستر تحت شبکه امکان پذیر می باشد و دیگر نیازی به کابل کشی جداگانه و صرف هزینه و زمان اضافی نیست . در این نوع شبکه از تلفن های تحت شبکه یا ویپ استفاده می شود .

مزایای استفاده از سانترال های تحت شبکه

یکی از مزایای دستگاه های تحت شبکه ،کم هزینه بودن ارتباط بین دو مجموعه می باشد ،این دستگاه برای شرکت و مجموعه هایی مناسب است که چند شرکت و با چند شعبه دارند که کاربران هر مجموعه می خواهند با کاربران مجموعه دیگر در هر زمان ارتباط داشته باشند .

 

برچسب‌ها:, , , ,