شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

سانترال چیست ؟ سانترال چیست ؟

دستگاه سانترال یا ( pravate branch exchange ) PBX به منظور ایجاد یک شبکه خصوصی در یک مجموعه (شرکت ) مورد استفاده قرار میگیرد که در آن با به اشتراک گذاشتن تعدادی از خطوط شهری امکان استفاده برای تمام داخلی ها با (تنظیم امکانات و محدودیت ها )به وجود خواهد آمد .در واقع یک دستگاه سانترال حکم یک مرکز مخابرات کوچک را خواهد داشت که در اختیار یک مجموعه قرار میگیرد .در تلفنهای سانترال شما این امکان را دارید که چند خط شهری و داخلی را با یک تلفن رومیزی کنترل نمایید .به طور مثال در مجموعه ای که دارای ۱۰۰ نفر پرسنل شرکت ،۱۵ دستگاه تلفن بگذارید که حتی تصور چنین راه حلی نیز ممکن نمیباشد پس میبایست از سوئیچی استفاده نمود که این ۱۵ خط شهری را بین ۱۰۰ پرسنل دفتر ما تقسیم نماید .یکی دیگر از مزایای استفاده از مراکز تلفن سانترال تماس داخلی بین پرسنل مجموعه بدون نیاز به خطوط شهری میباشد .از دیگر مزایای این مراکز میتوان به پشتیبانی یک اپراتور از چندین خط شهری و یا امکان استفاده از اپراتور گویا (DISA ) اشاره نمود .در مراکز تلفن سانترال همه چیز در کنترل ماست از امکان محدود نمودن داخلی ها در شماره گیری تا اعمال محدودیت در تماس های بیرونی با شرکت . در حال حاضر مراکز تلفن سانترال های متفاوتی بابرندها و ظرفیت های متفاوت در خطوط شهری و داخلی در بازار موجود میباشد .

برچسب‌ها: