شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

سیستم دزدگیر اماکن و مزایای استفاده از آن سیستم دزدگیر اماکن و مزایای استفاده از آن

سیستم دزدگیر اماکن (intruder alarm system ) یکی از قسمت های مهم سیستم های نظارتی -امنیتی -حفاظتی است .همان گونه که از نام آن مشخص است ،ساختار و تکنولوژی این سیستم به صورتی است که سرقت یا دزدی را تشخیص داده و آن را به صورت آژیر و یا موارد دیگر به مخاطبین خود اعلام می نماید .به همین علت با نام های دیگری نیز شناخته میشود .دزدگیر ها به طور کلی به دو صورت وجود دارند :

۱- سیستم دزدگیر اماکن

۲- سیستم دزدگیر خودرو

سیستم دزدگیر اماکن که آن را اعلام سرقت نیز می نامیم جهت اعلام سرقت در اماکن مسکونی -تجاری -اداری و صنعتی به کار میرود .استفاده از سیستم اعلام سرقت اماکن دارای مزایای فراوانی است که به طور اختصار به آم می پردازیم .

مزایای استفاده از سیستم دزدگیر اماکن

مسدود کننده راه های سرقت :با استفاده از انواع سنسورهای تشخیص باز شدن درب ،تشخیص ضربه تمامی راه های سارق مسدود میشود و در صورت راه یافتن سارق به داخل ، سنسورتشخیص حرکت ،آخرین فرصت را نیز از سارق میگیرد و سرقت را اعلام می نماید .

اعلام سرقت فراگیر :به وسیله آژیر یا فلاشر های نوری ،وقوع سرقت به طور عمومی اعلام میشود و حتی اعلام سرقت به صورت تلفنی به اشخاص لازم و یا پلیس اطلاع داده میشود تا سریعا خود را به محل برسانند .

سیستم اعلام حریق : با وجود قابلیت استفاده از سنسورهای دود در سیستم اعلام سرقت میتوان قبل از گسترش حریق آن را کنترل نمود .

سیستم دینگ دانگ : در اماکن تجاری در صورت سرگرم بودن صاحبان مغازه ،سیستم دینگ دانگ به وسیله صدای خود ورود شخص را اعلام می نماید و بدینوسیله سیستم امنیتی و حفاظتی در سیستم اعلام سرقت عملکرد خود را نشان می دهد .

 

 

برچسب‌ها: