شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

لزوم استفاده از گیت های حفاظتی لزوم استفاده از گیت های حفاظتی

لزوم استفاده از گیت های حفاظتی

امروزه سیستم های ضد سرقت الکترومغناطیسی( EAS) یا گیت های فروشگاهی در سطح وسیعی از مراکز عرضه کالاو فروشگاه ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که فروشگاه های بزرگ  معتبر، با داشتن یک سستم ضد سرقت کالا و اجناس از کلیه مزایای زیر به طور دائم بهره مند می گردند:

داشتن یک سیستم هوشمند نظارتی برای کنترل دائم مجموعه خود بدون نیاز به کاربر مستقیم

کاهش چشم گیر هزینه ها در دو بخش نیروی انسانی ناظر و خسارت های ناشی از سرقت اجناس

افزایش میزان فروش از طریق آزادی مشتری در انتخاب ومقایسه اجناس یا جلب مشتریان بیشتر و ایجاد رضایت مندی

فرصت تمرکز بیشتر فروشنده برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان به جای کنترل که در نهایت منجر به صرفه اقتصادی زیاد وبازگشت سرمایه گذاری اولیه از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد خواهد شد.

 

 

برچسب‌ها:, , ,