شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

مزایای استفاده از دزدگیر اماکن مزایای استفاده از دزدگیر اماکن

 مسدود کننده راه های سرقت :

با استفاده از انواع سنسورهای تشخیص باز شدن درب -تشخیص ضربه تمامی راه های سارق مسدود میشود و در صورت راه یافتن سارق به داخل ،سنسور تشخیص حرکت ،آخرین فرصت را نیز از سارق میگیرد و سرقت را اعلام مینماید .

اعلام سرقت فراگیر :

به وسیله آژیر یا فلاشر های نوری ،وقوع سرقت به طور عمومی اعلام میشود و حتی اعلام سرقت به صورت تلفنی به اشخاص لازم و یا پلیس اطلاع داده میشود تا سریعا خود را به محل برسانند .

سیستم اعلام حریق :

با وجود قابلیت استفاده از سنسورهای دود در سیستم اعلام سرقت میتوان قبل از گسترش حریق آن را کنترل نمود .

سیستم دینگ دانگ :

در اماکن تجاری در صورت سرگرم بودن صاحبان مغازه ،سیستم دینگ دانگ به وسیله صدای خود ورود شخص را اعلام مینماید و بدین وسیله سیستم امنیتی و حفاظتی در سیستم اعلام سرقت عملکرد خود را نشان میدهد .

 

 

برچسب‌ها: