شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

مزایای دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مزایای دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

مزایای دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

یکی از روشهای شناسایی افراد توسط دستگاه های حضور وغیاب  ( Time Attendance ) و کنترل دسترسی  (Access Vontrol ) ،شناسایی یر اساس تشخیص چهره می باشد . این شیوه شناسایی به همراه شناسایی از طریق اثر انگشت  ( Fingerprint ) در دسته بندی شیوه های شناسایی بیومتریک (زیست سنجی :  Biometric )قرار می گیرد .

شناسایی بیومتریک بر اساس اندازه گیری پارامترهای فیزیولوژیکی و رفتاری افراد عمل می کند . روشهای بیومتریک بر اساس پارامترهای فیزیولوزیکی شامل عنبیه ،تشخیص چهره ،اثر انگشتان و هندسه دست میباشد که متدهای متداول آن در دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد شناسایی بر اساس تشخیص چهره و اثر انگشت می باشد .

به طور کلی روش های شناسایی بیومتریک به دلایل زیر بر سایر روشها از جمله کارت های بدون تماس  (Contactless RFID Card ) کارت های هوشمند  ( Smart Card )کارت های مغناطیسی ( Magnetic Card ) بارکد ( Barcode ) و کد عبور  ( Access Code ) ارجح هستند :

-عدم امکان جعل یا کپی برداری

-عدم گم شدن (کارت )

-عدم فراموشی و یا لو رفتن (کد )

-عدم فراسودگی

اما کدامیک از شیوه های شناسایی بیومتریک در سیستم های حضور و غیاب ،کنترل ترددو کنترل دسترسی بهتر است ؟

تشخیص چهره یا اثر انگشت ؟

برای دستیابی به پاسخ این سوال بررسی تجربه های استفاده از هر شیوه مفید می باشد .در سازمان های استفاده کننده از دستگاه های کنترل تردد اثر انگشتی همواره گروهی از پرسنل از عدم سهولت ثبت اثر انگشت در هنگام تردد ناراضی هستند این نارضایتی در مجموعه های صنعتی و یا بنگاههای اقتصادی که فعالیت پرسنل آن شامل استفاده از ابزار های دستی و کار فیزیکی است به مراتب بیشتر است . در این موارد تشخیص خطوط اثر انگشت توسط سنسور به دلیل تماس انگشتان با اجسام خشن و زبر و نیز مواد شوینده دچار مشکل می گردد . همچنین در فصل های سرد به دلیل خشکی پوست ،شناسایی اثر انگشتان گاها با دشواری صورت می گیرد .جدا از موارد ذکر شده برخی از مشکلات ثبت اثر انگشت پرسنل در سازمان ها ، عدم قرارگیری صحیح انگشت (سهوا و یا عمدا ) بر روی سنسور می باشد .

با در نظر گرفتن عدم نیاز تماس کاربر با دستگاه در سیستم های کنترل تردد تشخیص چهره ،عمده مشکلات موجود در به کار گیری دستگاه های اثر انگشتی در سیستم های  مبتنی بر تشخیص چهره وجود ندارد ،مهمترین موضوعی که در بکارگیری دستگاه های تشخیص چهره باید بدان توجه داشت ،نصب دستگاه در ارتفاع مناسب و در محلی به دور از تابش مستقیم و یا انعکاس نور آفتاب و یا پروژکتورهای پر نور می باشد .با رعایت این موارد به جرات میتوان شیوه شناسایی تشخیص چهره را به عنوان برترینمتد شناسایی در سیستم های حضور و غیاب و کنترل دسترسی رایج قلمداد نمود .

برچسب‌ها: