شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

نرم افزار تجهیزات حرارتی و برودتی نرم افزار تجهیزات حرارتی و برودتی

نرم افزار حسابداری فروشندگان تجهیزات حرارتی ،برودتی

نرم افزار تجهیزات حرارتی و برودتی ، نرم افزار حسابداری پرنس ویژه مدیریت و حسابداری فروشندگان تجهیزات و تاسیسات حرارتی و برودتی است .امکان چاپ چک ، خصوصیت کالا از امکانت منحصر بفرد این نرم افزار است .

مزایای نرم افزار :

-امکان چاپ چک

-خصوصیت کالا

برچسب‌ها: