شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

نرم افزار حسابداری آهن آلات نرم افزار حسابداری آهن آلات

نرم افزار حسابداری آهن فروشی

نرم افزار آهن آلات ، نرم افزار حسابداری ویژه مدیریت و حسابداری فروشندگان آهن آلات است .امکان تعریف فرمول تولید ،حقوق و دستمزد ، تعریف خصوصیت کالا وجود دارد .همچنین امکان گزارش گیری های مختلف نیاز در نرم افزار وجود دارد .

مزایای نرم افزار :

-امکان تعریف انواع قطعات آهنی و تبدیل واحد ها به یکدیگر مثل کیلوگرم به شاخه

-امکان فروش آهن به واحدهای مختلف مانند عدد ، شاخه ، کیلو ، تن و … و ثبت خدمات در فاکتور

-امکان گروه بندی اشخاص و کالا ها

برچسب‌ها: