شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

نرم افزار حسابداری فروشندگان رایانه نرم افزار حسابداری فروشندگان رایانه

نرم افزار فروشندگان رایانه ، نرم افزار حسابداری پرنس ویژه مدیریت و حسابداری فروشندگان رایانه است .امکان چاپ چک ، گزارش تحلیل آماری از امکانات منحصر بفرد این نرم افزار است .

مزایای نرم افزار :

-گزارش تحلیل آماری

-چاپ چک

برچسب‌ها: