شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

نرم افزار حسابداری ویژه ی شیرینی فروشی ها نرم افزار حسابداری ویژه ی شیرینی فروشی ها

نرم افزار قنادی نرم افزار حسابداری ویژه ی شیرینی فروشی ها است . امکان ارتباط با ترازو و محاسبه قیمت فاکتور بر اساس قیمت های پایه شیرینی ها و وزن ، تسهیل و سرعت بخشی در فروش و صدور فیش . امکان تعریف فرمول تولید و محاسبه قیمت نهایی ، کلیه عملیات حسابداری ، انبارداری و خرید و فروش ، عملیات پایان سال و … و متناسب با نیار شیرینی فروشی ها و خشکبار هاست .

مزایای نرم افزار حسابداری قنادی :

-عملیات خرید و فروش و صدور فاکتور ویژه صنف شیرینی فروشی

-اتصال به ترازوی وزنی

-امکان گزارش گیری های متعدد

-ثبت و مدیریت دسته چک

 

برچسب‌ها: