شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

نرم افزار حسابداری پدال نرم افزار حسابداری پدال

نرم افزار مدیریت و حسابداری نمایشگاه ماشین

این نرم افزار به طور کلی دارای امکاناتی نظیر ثبت اطلاعات کامل  خودرو ،صدور و چاپ فاکتور حق کمیسیون برای طرفین معامله ،ثبت و چاپ قولنامه های خودرو ،فروش اقساطی خودرو ،ثبت سود و زیان هزینه ها و در آمد های اتوگالری ،ایجاد فایل مالیات بر ارزش افزوده ،ایجاد و بستن سال مالی است . 

مهم ترین خصوصیات و مزیت های نرم افزار پدال چیست ؟

– ثبت تقاضا های جدید و تطبیق آنها با مواردی که در آینده به شما سپرده شده است .

– سیستم پیشرفته پرداخت حقوق و دستمزد ویژه ی کارمندان نمایشگاه اتومبیل

– سیستم ارسال پیامک به منظور ارتباط هرچه بیشتر با مشتریان

برچسب‌ها: