شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

نرم افزار حسابداری پردیس نرم افزار حسابداری پردیس

نرم افزار حسابداری تالار پذیرایی

پردیس میتواند قرارداد انواع مراسم را با بند های دلخواه شما طراحی کند .مدیریت ارتباط با مشتری دارد که به شما در پیگیری های بعدی مشتری کمک میکند .اگر دوست دارید حسابداری سفارشات بیرون بر خود را ثبت و نگهداری کنید ، این کار را از پردیس بخواهید تا برایتان انجام دهد .اگر بعضی از مشتریان شما مطمئن نیستند کدام منو و چطور مراسمی میخواهند ،با تعیین الگوهای متعدددر پردیس آنها را راهنمایی کنید .با قابلیت های گسترده و گوناگون نرم افزار پردیس میتوانید تمام نیازهای تالار پذیرایی ،حتی میتوانید حقوق کارمندان ورزمزد خود را با پردیس محاسبه و به ایشان پرداخت نمایید .

نرم افزار پردیس برای چه مشاغلی مناسب است ؟

نرم افزار پردیس با توجه به امکانات گسترده و پیشرفنه بهترین گزینه برای مدیریت تالار های پذیرایی می باشد .همچنین از نرم افزار پردیس میتوان برای حسابداری تالارهای پذیرایی بهره جست .نرم افزار پردیس در کنار تالارهای پذیرایی میتواند برای مدیریت مجالس و مراسم مورد استفاده قرار گیرد .

برخی از مزایای نرم افزار پردیس :

-مدیریت ارتباط بامشتری

-ارائه گزارشهای تفکیک شده

-مراسم با بند های دلخواه

-عملیات انبار بر اساس مراسم

برچسب‌ها: