شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

نرم افزار مصالح ساختمانی نرم افزار مصالح ساختمانی

نرم افزار حسابداری فروشندگان مصالح ساختمانی

نرم افزار مصالح ساختمانی ، نرم افزار حسابداری پرنس ویژه مدیریت و حسابداری فروشندگان مصالح ساختمانی است .ویژگی عملیات انبار از امکانات منحصر بفرد این نرم افزار است .

مزایای نرم افزار :

-عملیات انبار

برچسب‌ها: