شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

نرم افزار پوز -صندوق مکانیزه اصناف نرم افزار پوز -صندوق مکانیزه اصناف

نرم افزار صندوق مکانیزه پوز برای تمامی اصناف کاملا تنظیم پذیر است و با تمامی در خواست های اداره دارایی و نیازهای سازمان صنعت و معدن انطباق دارد.امکان ثبت خرید و فروش ،گزارش گیری از انبار ،دفتر تفصیلی اشخاص و ثبت و مدیریت دسته چک و مدیریت دسته چک از جمله امکانات این نرم افزار است .

مزایای نرم افزار پوز :

-کاملا تنظیم پذیر جهت کلیه اصناف

-سرعت بالای تحیل اطلاعات

-دارندگان این نرم افزار مشمول معافیت مالیاتی می شوند .

-ارتقا مستمر با توجه به تغییرات در سیستم های مورد تایید ارگان های مرتبط