شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

ویژگیهای یک دوربین مداربسته برای تعیین میزان مقاومت در برابر خرابکاری ویژگیهای یک دوربین مداربسته برای تعیین میزان مقاومت در برابر خرابکاری

۳  ویژگی برای تعیین میزان مقاومت یک دوربین مداربسته در برابر خرابکاری تعریف شده است.

۱ دوربین باید به نحوی طراحی شود تا به سهولت باز نشود برای این منظور در بخش خارجی از پیچ های خاصی استفاده میشود که نیاز به ابزار مخصوصی جهت دسترسی به پیچها ایجاد کند. دوربین هایی که در ساخت آنها از این پیچ ها استفاده شده امکان باز شدن توسط آچار های مرسوم

۲ جنبه دیگر برای تولید یک دوربین پایدار در مقابل تخریب استفاده از مواد مخصوص با ضریب مقاومت بسیار بالا در برابر ضرباتی مانند تخریب توسط چکش یا موارد مشابه است. چطور میتوان دریافت یک دوربین چقدر در برابر ضربه های شدید مقاوم است؟ استاندارد بین المللی وجود دارد با نام IEC 62262 معادل استاندارد اروپایی EN 62262 و مراکزی جهت آزمایش بر روی این ویژگی تاسیس شده تا تولید کنندگان محصولات خود را برای تست به این مراکز برده و از میزان مقاومت آن در برابر این موارد آگاه شوند و مجوز درج علائم استاندارد در این زمینه را اخذ کنند. در این تست نوع، وزن و نیروی حاصل از اصابت چکش مورد بررسی و آزمایش قرار میگیرد و درجه های منتصب به محصولات بین IK1-IK10 تعریف میشود کهIK1 گویا ضعیف تر بودن و IK10 نشان بیشترین حد مقاومت در برابر ضربه و تخریب است. در انتهای این مطلب جدولی قرار دارد که جزئیات این استاندارد و آزمایشات مرتبط به آن را نشان میدهد.

۳ آخرین موردی که کمک میکند یک دوربین مداربسته را به دوربینی پایدار و مقاوم در برابر فعالیت های مخرب باشد توجه و چگونگی کابل کشی آن است که از محل قرارگیری دوربین تا دستگاه رکورد تصاویر و وقایع باید با دقت و به شکل مهندسی اجرا شود.

#تکنولوژی_دوربین