شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

چشم الکترونیک و انواع سنسورهای دزدگیر چشم الکترونیک و انواع سنسورهای دزدگیر

چشم الکترونیک ساده : این نوع چشم الکترونیک هر نوع حرکتی را شناسایی کرده و به دستگاه مرکزی اعلام کرده و سیستم حفاظتی را به کار میاندازد .

چشم الکترونیک ساده


چشم های الکترونیک حساس به وزن : این نوع از چشم های الکترونیک در صورت شناسایی هر نوع حرکتی آن شیء ، جسم یا موجود را تحلیل میکند و بر اساس وزن آن تشخیص میدهد که جسم مورد نظر و یا موجود مورد نظر انسان و یا حیوان خانگی یا حیوان موذی است در صورتی که موجودی که چشم الکترونیک را تحریک میکند انسان نباشد به دستگاه مرکزی اعلام نمیکند .

چشم الکترونیک وزنی

چشم الکترونیک حساس به وزن تا ۱۵ کیلوگرم :البته این نوع چشم های الکترونیک مدل های متنوعی دارند حساس تا ۵ کیلوگرم حساس تا ۱۵ کیلو حساس تا ۴۵ کیلو که هر کدام از آنها در موارد و مکان های خاصی مورد استفاده قرار میگیرد و برد این چشم ها معمولا تا ۱۵ متر می باشد .

چشم های الکترونیک خطی : مکانیزم این چشم های الکترونیک به این صورت است که باریکه ای را ایجاد کرده و در صورت مشاهده ی حرکت در این باریکه چشم الکترونیک تحریک شده و به دستگاه مرکزی اعلام میکند .

چشم الکترونیک بی سیم : این چشم های الکترونیک دیگر نیاز به سیم کشی تا دستگاه مرکزی ندارد و به صورت رادیویی به دستگاه مرکزی متصل شده و دارای باطری داخلی قابل تعویض میباشند .چشم الکترونیک های بی سیم در فرکانس های مختلفی در بازار است : ۳۱۵-۴۳۳-۸۸۸-۶۱۵ و کد گذاری شده و …

سنسورهای حساس به ضربه : این نوع از سنسورها با اتصال به شیشه دیوار و یا کف زمین در صورت وارد کردن ضربه ( که برای شکستن شیشه یا کندن زمین یا حتی سوراخ کردن دیوار ) این سنسور آن را تشخیص داده و به سیستم حفاظتی اعلام کرده و آن را فعال میکند .

سنسورهای مگنتی : این نوع از سنسورها به صورت جفت میباشدو یک قسمت از آن به درب و یا پنجره وصل شده و جفت دیگر به چارچوب در صورتی که این دو از هم فاصله بگیرند به دستگاه دزدگیر مرکزی هشدار کرده و سیستم فعال میشود .

پدال دزدگیر :از پدال دزدگیر به منظور اعلام خطر و به صدا در آوردن دزدگیر در مواقعی که دستگاه در حالت حفاظت نمی باشد استفاده می شود .منظور از عدم وجود دستگاه در حالت حفاظت است که دستگاه روشن نیست و یک روز عادی سپری میشود اما امکان مورد حمله سارق ) به روش خشن ) قرار میگیرد در این حالت بااستفاده از پدال دزدگیر میتوانید دستگاه را فعال کنید و آژیر و تلفن کننده و یا مه پاش فعال گردد .

برچسب‌ها:, ,