شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

کاربرد ویدئو بالن ( Video Balon ) در سیستم های نظارتی کاربرد ویدئو بالن ( Video Balon ) در سیستم های نظارتی

ویدئو بالن چیست ؟

ویدئو بالن وسیله ای است که میتوان با آن سیگنال تصویر را از طریق کابل شبکه به جای کابل کواکسیال انتقال داد . کلمه balon از ترکیب دو کلمه ی balanced و unbalanced به معنای متعادل و نا متعادل ایجاد شده است و عملکرد ویدئو بالن در واقع تبدیل سیگنال نا متعادل به متعادل است .زمانی که سیگنال تصویر بر روی کابل کواکسیال منتقل می شود ،فاصله ای که سیگنال میتواند منتقل شود در سیگنال های نا متعادل محدود شده است که میزان آن با فرکانس رادیویی و نویز متفاوت است .

ویدئو بالن ها سیگنال تصویر را به سیگنال متعادل تبدیل کرده ،به طوری که هر کابل به هم تابیده شده ای یک سیگنال یکسان با میدان مغناطیسی مخالف جمل میکند .نویز بر روی هر سیگنال به صورت مساوی تاثیر میگذارد . با ترکیب شدن سیگنال ها ،نویز برطرف می شود .بنابراین با استفاده از ویدئو بالن و کابل شبکه ( کابل به هم تابیده شده ) میتوان تصاویر را در فواصل بیشتر نسبت به کابل کواکسیال و با قیمت تمام شده ی پایین تر انتقال داد .

 

برچسب‌ها:,