شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

تماس با ما

آدرس :  رشت.خیابان ضیابری ۲ . ۵۰ متر بعداز ۴ راه سام .بالای بیمه ایران.طبقه دوم

تلفن :  ۳۳۵۳۳۰۸۱   ۰۱۳    –      ۳۳۵۳۲۸۷۲   ۰۱۳

۰۱۳-۳۳۵۳۱۰۵۷

مدیـر فنی :  ولـی پـور    ۰۹۳۶۷۱۹۷۱۳۲

مدیر فروش :  هـواجوی    ۰۹۱۱۱۳۰۲۸۹۸

 

لطفا تمامی فیلد ها را پر کنید